Jan Hein Lans overleden

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het plotseling overlijden op 1 juni 2014 op de leeftijd van 70 jaar van

                                               de Heer Jan Hein Lans

AFC-Ridder, Lid van de Zilveren Ploeg en oud-bestuurslid.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

                                                                                      Machiel van der Woude – voorzitter

                                                                                      Ronald Koster                –  secretaris

A.s. zaterdagochtend 7 juni van 10.00 tot 12.30 uur vindt Jan Hein's uitvaart plaats.

Lokatie – Driehuis/Westerveld.