IN MEMORIAM BOB NESEKER*

Op 85-jarige leeftijd is ons Erelid Bob Neseker op 12 juni 2023 overleden. AFC condoleert zijn lieve en zorgzame vrouw Betty, dochter Bettina, de kleinkinderen Fitz en Bobbi, en overige naaste familie en vrienden met dit grote verlies.

Bob wordt in 1937 geboren in een AFC-nest. Vader Nico Neseker was jarenlang aanvoerder van AFC 1 en het is dus niet zo vreemd dat Bob al op 10-jarige leeftijd lid wordt van AFC, de club waaraan hij al gauw verknocht raakt. Die liefde was zeker wederzijds. Bob heeft bij AFC heel wat vrienden gemaakt in de 75 jaar dat hij lid is. Zakelijk gezien is Bob na zijn accountantsopleiding succesvol in het buitenland en toen hij na zijn terugkeer in Nederland bij zijn toenmalige bedrijf WISA stopt wordt natuurlijk een beroep op hem gedaan om zijn bestuurlijke talent voor AFC in te zetten. Niet tevergeefs! Allereerst volgde in 1991 de benoeming als penningmeester van de Stichting Goed Genoeg, de stichting die het clubhuis huurde van de Gemeente en verhuurde aan AFC en het clubhuis verpachtte aan professionals. Deze functie heeft Bob van 1991 t/m 2016 op voorbeeldige wijze vervuld. In 1994 volgt Bob de latere voorzitter Dick van der Klaauw op als penningmeester van AFC. Deze belangrijke functie bekleedt Bob 12 jaarlang, van 1994 tot 2006, met kennis van zaken en met de nodige humor. Hij kan daarbij rekenen op de niet aflatende steun van tweede penningmeester Edwin Geluk.

In zijn bestuursperiode raakt Bob ook nauw betrokken bij de plannen van de Gemeente om de velden van AFC een andere bestemming te geven. Dit in het kader van het in 1997 gelanceerde Masterplan voor het felbegeerde gebied tussen De Schinkel en de RAI, met veel kantoren, een beperkt aantal woningen en een gigantisch NS-station. Bob maakt deel uit van de AFC-delegatie die over een reeks van jaren intensief met de Gemeente overlegt om uitplaatsing te voorkomen. Het is mede te danken aan de financiële expertise én ruggengraat van Bob dat het tenslotte lukt om AFC met een mooi complex te verankeren op de Zuidas. Voor zijn buitengewone inzet wordt Bob in 2007 benoemd tot Erelid van AFC. Als Bob in 2016 terugtreedt als penningmeester van de Stichting Goed Genoeg is de ‘oorlogskas’ goed gevuld en kunnen zijn opvolgers een flinke financiële basis leggen onder het nieuwe clubhuis van AFC dat op 4 september 2021 in zijn aanwezigheid officieel geopend wordt.

Bob is ook actief bij cricketclub ACC, in navolging van zijn vader Nico en zijn oom Willy Neseker. Bij onze dochtervereniging speelt Bob als penningmeester in de periode 1982-1995 een belangrijke rol. Tijdens zijn financiële bewind wordt in 1986 het eerste eigen clubhuis gebouwd. In 1993 wordt Bob benoemd tot Erelid van ACC.

Wij zullen ons Bob Neseker herinneren als een markante en bijzonder aardige clubgenoot die AFC, maar ook ACC, veel goeds heeft gebracht.

Machiel van der Woude

*Bovenstaand In Memoriam is gebaseerd op een langer artikel over Bob Neseker dat binnenkort verschijnt in het vijfde nummer van DE AFC’ER.