De AFC ‘Ridder-Borrel’

Anno 2021 registreert de Amsterdamsche Football Club meer dan 90 Ridders, Clubgenoten die 50 jaar of langer lid zijn.

De eerste Ridder werd benoemd in 1948 en in 1965 beschikte AFC over slechts 7 Ridders, maar in de 56 jaar daarna van de inmiddels 126-jarige historie werden in totaal meer dan 230 AFC’ers ooit benoemd tot Ridder! De oudste Ridder is op dit moment AFC’s Erelid Fred van Soomeren, die op 26 september zijn 93e verjaardag viert. Van harte! Fred werd lid op 1 september 1941, 80 jaar geleden! Over Clubliefde gesproken!

Het organisatie comité van de AFC Ridders bestond oorspronkelijk uit Max de Bruin (78 jaar AFC’er), Johan die Bie (70 jaar lid) en Hans Honsdrecht (71 jaar lid), maar Max en Johan hebben 3 jaar geleden hun positie overgedragen aan Frank Reddering (66 jaar lid) en Edwin Geluk (60 jaar lid).

Eén keer per jaar komen de AFC Ridders bijeen. Dat kon echter door de Corona perikelen in 2020 en tot nu toe in 2021 helaas geen doorgang vinden, maar woensdag 18 augustus j.l. konden de AFC Ridders door de organisatie in de achterzaal van het nieuwe Clubhuis worden uitgenodigd voor een ‘Ridder-Borrel’.

Niet minder dan 9 nieuwe Ridders werden door Frank Reddering individueel welkom geheten en kregen vervolgens door AFC voorzitter Ad Westerhof het Ridderkruis opgespeld. In alfabetische volgorde: Alphons Böggemann, Jan van Broekhuizen, Dick Huisman, Herman Drenkelford, Willem de Ridder, Henk Steinvoorte, Eddy Swaab (zijn grootvader E.J. Swaab hoorde in 1895 bij de oprichters van AFC (!)  en was van 1898 tot 1900 voorzitter en in het seizoen 1901-1902 vice-voorzitter), Amel Vroege en Sebo Woldringh.

Staand v.l.n.r.:  Alphons Böggemann, Jan van Broekhuizen, Dick Huisman, Herman Drenkelford, Eddy Swaab en Amel Vroege.
Zittend v.l.n.r.:  Sebo Woldringh, Henk Steinvoorte en Willem de Ridder.

Alle gedecoreerden maakten na hun installatie aan de aanwezigen bekend hoe en waarom zij 50 jaar geleden lid zijn geworden en dat 50 jaar zijn gebleven en dat leverde zoals gebruikelijk leuke verhalen op.

Het werd met dank aan de organisatie en aan de dames achter de bar o.l.v. Danielle Timmerman een gezellige borrel en het is en blijft natuurlijk uitzonderlijk dat je met een grote groep Clubgenoten die elkaar al 50 jaar of langer kent bijeen bent en met elkaar vele verhalen van/over vroeger opnieuw kunt beleven!

KG.