Algemene Ledenvergadering vlekkeloos verlopen

Donderdagavond 30 juni vond de Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis plaats.
Alle informatie voor de vergadering was reeds eerder op onze website geplaatst en daardoor kon de bijeenkomst ook vlekkeloos en plezierig verlopen.

Hoogtepunt was het afscheid van Ad Westerhof, die na 8 jaar voorzitterschap van AFC het stokje overdroeg aan Brian Speelman. Ad heeft in totaal 23 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en werd door Brian en de aanwezigen met een dankwoord en een daverend applaus bedankt voor zijn tomeloze inzet. In het dankwoord van Brian o.m.: “Als je een lijstje wil maken wat Ad voor de club heeft gedaan dan kom je al snel tot de conclusie dat je je beter kan afvragen wat hij niet heeft gedaan”.
Benno Nihom is uit het bestuur getreden vanwege zijn nieuwe functie als trainer/coach van AFC 1.
Daarnaast waren weer diverse mutaties in de verschillende commissies te melden.
Tevens werd het Erelidmaatschap van Nicolaas van Ommeren bekrachtigd door de vergadering.

De bespreking van het Financieel Jaarverslag door de penningmeester leverde slechts een handjevol vragen op. Het boekjaar 2021-2022 is met een klein batig saldo afgesloten.
Leuk was de huldiging van het aanwezige team Vrouwen 1 dat ongeslagen kampioen is geworden. Ook zaterdag 8 werd kampioen.

Het aantal nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap was als gewoonlijk gigantisch. Vanwege onze beperkte ruimte van velden kon helaas maar een klein deel worden aangenomen.

Onderstaand Brian Speelman, nieuwe voorzitter AFC, derde van rechts.