AFC Persmap

Al vele jaren verschijnt bij de start van een nieuw voetbalseizoen traditiegetrouw de 'AFC Persmap'. In 1984 is deze voor het eerst uitgebracht met voornamelijk informatie voor de lokale en landelijke pers. In de loop van de achter ons liggende decennia is de Persmap echter uitgegroeid tot een presentatiegids waarin ieder seizoen onze Club over de gehele breedte en in volle glorie werd gepresenteerd.

Helaas heeft onlangs het AFC-bestuur als gevolg van enkele moeilijk in te schatten ontwikkelingen a.g.v. het coronavirus besloten de uitgave van de Persmap voor het komend seizoen 2020-2021 voorlopig uit te stellen.

Maar het bestuur heeft ook laten weten dat het de bedoeling is dat er van uitstel geen afstel komt. Wanneer daar meer duidelijkheid over bestaat zullen wij dat via de AFC website bekend maken.

Een sportieve groet,

Mediacommissie AFC