Sponsorbeleid AFC

Het sponsorbeleid van AFC is in een 5-tal basisregels samen te vatten:

1. Sponsorcontracten met AFC kunnen alleen door de commerciële commissie/bestuur van AFC worden aangegaan.

2. Sponsorafspraken met AFC worden schriftelijk vastgelegd voor een periode van telkens 3 jaar. Mondelinge afspraken hieromtrent zijn derhalve niet rechtsgeldig.

3. Branche-exclusiviteit voor sponsoren is in principe uitgesloten, tenzij nadrukkelijk bepaald en indien toegestaan alleen voorbehouden aan AFC Vriendelijke sponsoren ( zie tab sponsorpakketten). We streven wel ernaar om sponsoren aan te trekken die (m.b.t. bedrijfsactiviteit en zakelijke interesses) complementair zijn aan het bestaande sponsorbestand.

4. Het tarief van de sponsoring wordt in overleg met de commerciële commissie vastgesteld en is exclusief materiaal- en drukkosten. Voor de sponsorovereenkomsten wordt een maatwerk sponsorvoorstel opgesteld.

 5. De commerciële commissie/bestuur behoudt zich het recht voor om (in het kader van het algehele belang van de vereniging en het belang van bestaande dan wel toekomstige sponsorpartners) geen toestemming te verlenen aan mogelijk conflicterende sponsorverzoeken of sponsorverzoeken van bedrijven met een dubieuze staat van dienst. Dit geldt voor sponsorverzoeken op alle niveaus ( zie tab sponsorpakketten)

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site