Medische zaken

Met ingang van 1 februari 2021 gaat het blessure inloopspreekuur weer van start.
Vanaf die datum zullen fysiotherapeuten Sannah van Uden en Eloy Linke het inloopspreekuur voor hun rekening nemen.
Het inloopspreekuur vindt plaats in de nieuwe fysiotherapie praktijk van Fysiotherapie Zwaansvliet/Mobilis in het clubhuis van AFC. De ingang van de praktijk is aan de achterzijde van het nieuwe clubhuis (tov de uitgang van de parkeergarage “Ravel”)

Het blessure inloopspreekuur is op
Maandag van 17.00-18.00 uur bij Sannah van Uden (fysiotherapeute Zwaansvliet en AFC 1)
Woensdag van 17.00-18.00 uur Bij Eloy Linke (fysiotherapeut Mobilis)

In verband met de Covid-19 maatregelen gelden er strikte regels voor het bezoek aan het inloopspreekuur:
Het inloopspreekuur geldt de komende periode alleen voor AFC-leden onder de 18 jaar.
AFC-leden van 18 jaar of ouder kunnen een afspraak maken bij de fysiotherapie (020-6440070, info@fysiotherapiezwaansvliet.nl)
Bezoekers van het inloopspreekuur komen ALLEEN, of met een 1 ouder/verzorger. Vriendjes/teamgenootjes moet buiten blijven
Er kan plaats genomen worden op de stoelen in de gang naast de deur van de fitness. Het is NIET toegestaan vrij door de gang te lopen! Het betreden van het clubhuis is NIET toegestaan, uitsluitend toegang tot de gang voor bezoek aan het inloopspreekuur is toegestaan.

 

  
door: Wim Crouwel, fysiotherapeut

A.F.C. een club met medisch- en paramedische zorg

Voetbal en blessures. Twee zaken die helaas nogal eens bij elkaar horen. Ondanks alle Corona maatregelen gaat onze jeugd, onder voorwaarden, weer trainen en voorlopig onderlinge wedstrijden spelen. Daarom zal ook de paramedische begeleiding weer worden opgeschaald.
Er zijn veel factoren waardoor blessures kunnen ontstaan. Echter de aard van de kwetsuren verschilt nogal, van licht letsel waarmee gemakkelijk verder kan worden gespeeld tot zware blessures, waardoor een lange tijd niet kan worden getraind nog gespeeld.
Het is daarom handig te weten hoe je met dit soort situaties om moet gaan, of misschien hadden deze blessures zelfs voorkomen kunnen worden. De medische staf bij A.F.C. voert een beleid op het gebied van preventie, behandeling en nazorg.
Een professionele medische- en paramedische begeleiding is essentieel bij een voetbalclub als A.F.C. en om die reden is sinds 1998 op initiatief van de twee leden, fysiotherapeut Wim Crouwel en huis/clubarts Bas Rachman, de Medische Commissie in het leven geroepen.
Tijdens het voor AFC leden gratis inloopspreekuur bekijken fysiotherapeuten Wim Crouwel en collega’s van praktijk Mobilis wat de klachten zijn en zal een diagnose worden gesteld. Afhankelijk van het te volgen traject, wordt bepaald of alleen advies, een behandeling of een aanvullende revalidatie bij AFC dan wel bij collegae uit de periferie zal worden voortgezet. Tevens zal, met het oog op de reeks behandelingen, contact blijven tussen AFC, de externe behandelaar en de betreffende coach/trainer van AFC.
De medische coördinatie is in handen van fysiotherapeut Wim Crouwel welke tevens een korte lijn vormt met Dr. Bas Pijnenburg, orthopedisch chirurg in het Acibadem medisch centrum of ander specialisme. Kortom, AFC is een club die er klaar voor is.

De Medische Commissie: 
Bas Pijnenburg (orthopeed) 06-54961125
Floor Monas (sporttherapeut-jeugd) 06-23464263
Dennis Schroder (sporttherapeut-senioren) 06-53477707
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter MC) 06-51050940
Mail: wim.crouwel@xs4all.nl

 

Hartstilstand op A.F.C. Wat nu?Bel 112! Haal AED!
Wat is de A.E.D.
(Alphons Peters, Chapeau!)

Sinds kort beschikt A.F.C. nu over drie A.E.D.-reanimatie-apparaten, de zogeheten Automatisch Externe Defibrillator.
Ons lid en jeugdfunctionaris Alphons Peters heeft de noodzaak ingezien om een derde hypermodern AED ter beschikking te stellen. Chapeau!
Eerder heeft Erelid Marcel Koster na een voor hem levensreddende actie, op het toenmalige tennispark van A.T.C. een AED-apparaat gesponsord.
Bij AFC hebben wij de afgelopen 10 jaar driemaal moeten reanimeren en gelukkig alle keren met succes. Meerdere AFC-functionarissen krijgen jaarlijks een training door medewerkers van Opleidingsbureau Reanimatie-Nut. Inmiddels hebben 30 AFC-functionarissen deze spoedcursus Reanimatie-AED-training met goed gevolg afgesloten.   

Zorg voor veiligheid: zowel voor het slachtoffer als voor jezelf.

Controleer bewustzijn en/of het slachtoffer reageert.

Indien slachtoffer reageert, stabiliseer deze houding of breng in stabiele zijligging.

Indien slachtoffer NIET reageert: Roep om hulp.

Vraag 112 te bellen en geef door dat het slachtoffer niet reageert!

Geef vervolgens commando: Haal AED!

Controleer de ademhaling en open de luchtweg door hoofdkantel-kinliftmethode.

Kijk en luister gedurende enkele seconden naar ademhaling.

Is er geen ademhaling, maak de luchtweg vrij en start reanimatie.

Start 30x borstcompressie – 2x beademen neus dichtgeknepen.

Blijf dit herhalen tot de AED is gebracht.

De bij A.F.C. aanwezige A.E.D. apparaten (Automatisch Externe Defibrillator) bevinden zich op ons nieuwe park:

  1. Hoofdingang nabij administratie.
  2. Nabij spelerstunnel hoofdveld.
  3. Nabij Horeca wedstrijdtafel.
  4. Nabij veld 5 (nog optioneel)

             

Open de AED en sluit deze aan volgens gesproken instructies.

Bij tussenpozen zal de AED aangeven de hartmassage te continueren.

Is er tussentijds géén hertstel, blijf reanimeren totdat de ambulance is gearriveerd.

Bent u enigszins bekend met hulpverlening en toevallig op het AFC-sportcomplex, meldt uw aanwezigheid bij de wedstrijdtafel!

Bij calamiteiten, bel 112, begin onmiddellijk met reanimeren en zorg dat iemand zo snel mogelijk het AED-apparaat ophaalt bij ons clubhuis.  Immers, “het zal je kind maar wezen!”

 

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site