Procedure opzeggen lidmaatschap

BEEINDIGING/OPZEGGEN AFC-LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 MEI 2022

Beste AFC’er,

Hierbij informeren wij over de juiste procedure bij het eventueel opzeggen van het AFC-lidmaatschap voor u of voor uw kind.
Aan het einde van ieder seizoen heeft ook AFC te maken met leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, omdat zij of stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.

Het bestuur wil deze groep attenderen op het onderstaande:

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend plaats te vinden via onze website onder de knop "Lidmaatschap" (bovenaan zwarte balk) bij “Afmelden als lid”.

Volgens de Statuten van AFC dient opgezegd te worden voor 1 mei 2022.

Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast  is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. AFC.

Tenslotte verzoeken wij u graag in het laatste veld kort aan te geven wat de reden van opzegging is.

Afmeldlink: https://www.afc.nl/jeugd/afmelden-als-lid

Wij gaan ervan uit dat het bovenstaande voor iedereen duidelijk is en vervolgens zal worden opgevolgd. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Namens het bestuur van AFC,
Henny Kottmann, verenigingsmanager