Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement voor 1 mei 2017 schriftelijk te doen.

Dat kan via de website onder de knop “AFMELDEN ALS LID” bij Senioren- en Jeugd Links.

Voor onze informatie stellen we het zeer op prijs als bij het opmerkingsveld aangegeven wordt wat de reden is van opzegging.

Te laat of in het geheel niet opzeggen houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en de volledige contributie dient te worden voldaan. Hier zal streng op worden toegezien aangezien sommige leden denken dat ze op elk willekeurig moment kunnen opzeggen. Dat is dus niet het geval!