Lidmaatschap algemeen

AANMELDEN
De Amsterdamsche Football Club (AFC) is opgericht op 18 januari 1895.
Vanwege de nieuwbouwplannen en herschikking van de velden zijn voor het seizoen 2019-2020 zeer beperkte plaatsingsmogelijkheden voor nieuwe leden.

De contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020 zijn als volgt:

Senioren € 400,00
Senioren 18 tot 23 jaar € 354,00
Senioren 60+ € 235,00
Jeugdleden € 344,00
Jeugdleden selectie O19-1 t/m O13-1 € 394,00
Heeren Divisie € 165,00
Donateurs € 125,00
Entree nieuwe leden €   50,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober €   50,00
Overschrijving KNVB €   15,00

Donateurs worden verzocht minimaal € 125,- te betalen. Gezinnen komen in aanmerking voor een korting van 10% vanaf 4 personen en woonachtig op hetzelfde adres. Betaling van de contributie na 1 oktober wordt verhoogd met € 50,- administratiekosten.
Op de Algemene Vergadering in juni 2020 worden de contributie bedragen voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld.
De inschrijfprocedure staat onder de knop 'Aanmelden'.

Sign up
The Amsterdamsche Football Club (AFC) was established on January 18, 1895. Due to the new construction plans and the rearrangement of the pitches, there are very limited placement options for new members for the 2019-2020 season.

The contribution amounts for the 2019-2020 season are as follows:

Senioren € 400,00
Senioren 18 tot 23 jaar € 354,00
Senioren 60+ € 235,00
Jeugdleden € 344,00
Jeugdleden selectie O19-1 t/m O13-1 € 394,00
Heeren Divisie € 165,00
Donateurs € 125,00
Entree nieuwe leden €   50,00
Overschrijving KNVB €   15,00

Donors are requested to pay a minimum of € 125. Families are eligible for a 10% discount from 4 people and living at the same address. Payment of the contribution after October 1 is increased by € 50 administration costs.
The contribution amounts for the 2019-2020 season will be determined at the General Meeting in June 2019.
The registration procedure is under the 'Aanmelden' button.

AFMELDEN  JEUGD EN SENIOREN LEDEN
Vanaf 1 april gaat vanwege de aankomende nieuwbouwplannen bekeken worden of AFC in staat is om voor het komend seizoen nieuwe (jeugd)leden aan te nemen. AFC zit aan zijn max wat betreft spelende (jeugd)leden. Daarom is het belangrijk dat het (jeugd)bestuur van AFC graag wil weten of jij en/of jouw kind het plan heeft om het lidmaatschap van AFC voor volgend seizoen op te zeggen. Dit geldt ook voor senioren leden.

Volgens de statuten van AFC is het lid verplicht om zichzelf schriftelijk af te melden uiterlijk voor 1 mei 2019. Na deze datum ben jij verplicht om de volledige contributie voor het nieuwe seizoen af te dragen en daar zal streng op worden nagezien.

Afmelden kan uitsluitend via de website, zie hiervoor bijgaande link; https://www.afc.nl/jeugd/afmelden-als-lid of https://www.afc.nl/senioren/afmelden-als-lid

Mondeling afmelden via een commissie, trainer en/of teammanager of zelfs een andere ouder is niet geldig.
Na afmelding ontvang jij van onze ledenadministratie per e-mailbericht dat de afmelding ontvangen en geregistreerd is.

SIGN OUT
From 1 April, due to the upcoming new construction plans, it will be examined whether AFC is able to hire new (youth) members for the coming season. AFC is at its maximum when it comes to playing (youth) members. That is why it is important that the (youth) board of AFC would like to know if you and / or your child has the plan to cancel the membership of AFC for next season.
According to the articles of association of AFC, the member is obliged to deregister in writing at the latest before 1 May 2019. After this date, you are obliged to pay the full contribution for the new season and this will be strictly monitored.

You can only unsubscribe via the website, see the attached link for this; https://www.afc.nl/jeugd/afmelden-als-lid or https://www.afc.nl/senioren/afmelden-als-lid

Oral cancellation via a committee, trainer and / or team manager or even another parent is not valid.
After cancellation, you will receive an email from our membership administration that the cancellation has been received and registered.

 

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site