Lidmaatschap algemeen

AANMELDEN
De Amsterdamsche Football Club (AFC) is opgericht op 18 januari 1895. Op dit moment zijn 27 senioren- en 77 jeugdteams actief in competitieverband.
Ieder seizoen komen veel aanmeldingen bij de AFC administratie binnen, meer dan dat wij in de teams kunnen plaatsen. De veld- en kleedkamercapaciteit is namelijk beperkt en om die reden kunnen wij ook geen nieuwe teams toevoegen. Dit betekent dat er beperkte plaatsingsmogelijkheden zijn voor nieuwe leden.

De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 zijn als volgt:

Senioren € 394,00
Senioren 18 tot 23 jaar € 348,00
Senioren 60+ € 231,00
Jeugdleden € 338,00
Jeugdleden selectie O19-1 t/m O13-1 € 389,00
Heeren Divisie € 162,00
Donateurs € 124,00
Entree nieuwe leden € 50,00
Overschrijving KNVB € 15,00

Donateurs worden verzocht minimaal € 124,- te betalen.
Gezinnen komen in aanmerking voor een korting van 10% vanaf 4 personen en woonachtig op hetzelfde adres.
Betaling na 1 oktober wordt verhoogd met € 50,- administratiekosten.

Op de Algemene Vergadering in juni worden de contributie bedragen voor een nieuw seizoen vastgesteld.
In het aanmeldingstraject zal in een later stadium voor jeugdleden onder 18 jaar o.a. de handtekening van een ouder/verzorger mede noodzakelijk zijn.

De inschrijfprocedure staat onder 'Aanmelden'

AFMELDEN
Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement vòòr 1 mei 2018 schriftelijk of per mail te doen.
Dat kan via de knop 'Afmelden'.

Voor onze informatie stellen we het zeer op prijs als bij het opmerkingsveld aangegeven wordt wat de reden is van opzegging.

Te laat of in het geheel niet opzeggen houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en de volledige contributie dient te worden voldaan. Hier zal streng op worden toegezien aangezien sommige leden denken dat ze op elk willekeurig moment kunnen opzeggen. Dat is dus niet het geval!

Wanneer er overschrijving naar een andere vereniging verleend dient te worden zal dat uitsluitend gebeuren als aan alle financiële verplichtingen is voldaan, zoals contributie- en boetebetalingen. Afmelden dient niet  bij de leider of trainer gedaan te worden maar uitsluitend via de website. 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site