Lidmaatschap algemeen

AANMELDEN EN OPZEGGEN
De Amsterdamsche Football Club (AFC) is opgericht op 18 januari 1895.
Vanwege de beschikbaarheid van onze huidige 5 velden zullen voor het seizoen 2023-2024 maar beperkte plaatsingsmogelijkheden zijn voor nieuwe leden.

De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

Senioren € 425,00
Senioren 18 tot 23 jaar € 375,00
Senioren 60+ € 250,00
Jeugdleden € 365,00
Jeugdleden selectie O19-1 t/m O13-1 € 420,00
Heeren Divisie € 175,00
Donateurs € 127,00
Entree nieuwe leden €   75,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober €   85,00
Overschrijving KNVB €   25,00

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2023 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.
Donateurs worden verzocht minimaal € 127,- te betalen. 

Voor informatie aanmelden en voor aanmeldformulier klik hier  
 

BEEINDIGING/OPZEGGEN VÓÓR 1 MEI 2023

Hierbij informeren wij over de juiste procedure bij het eventueel opzeggen van het AFC-lidmaatschap voor u of voor uw kind.

Aan het einde van ieder seizoen heeft ook AFC te maken met leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, omdat zij of stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.

Het bestuur wil deze groep attenderen op het onderstaande:

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend plaats te vinden via onze website onder de knop "Lidmaatschap" (bovenaan zwarte balk) bij “Afmelden als lid”.

Volgens de Statuten van AFC dient opgezegd te worden voor 1 mei 2023.

Attentie: Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast  is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. AFC.

Tenslotte verzoeken wij u graag in het laatste veld kort aan te geven wat de reden van opzegging is.

Afmeldlink: https://www.afc.nl/jeugd/afmelden-als-lid

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site