Medische zaken

Heropening sport essentieel voor een gezonde samenleving.

Ook bij A.F.C. wordt op verantwoorde wijze bewegen in het algemeen, maar voetbal in het bijzonder heropend. Die oproep deden deze week het NOC-NSF, de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie, de Sportgezondheidszorg en de vereniging voor Sportgeneeskunde in een gezamenlijke brief aan de Tweede kamer en het kabinet.

Sport en bewegen is essentieel voor een gezonde samenleving en is des te belangrijker midden in deze pandemie.

Uit cijfers van het NOC-NSF blijkt dat minder dan de helft van onze jeugd tot achttien jaar het vorig jaar te hebben gesport. Ook onder volwassenen is dit beeld zeer negatief. Van onze totale bevolking heeft ongeveer de helft slechts een keer per week aan een vorm van sport gedaan. En dat terwijl inmiddels overduidelijk is dat sport en beweging essentieel is, juist ook bij het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus. De wetenschap laat zien dat fysieke inactiviteit het risico op ernstige effecten bij en besmetting met COVID-19 of varianten hiervan vergroot en dat bewegen bijdraagt aan de immuunrespons na vaccinatie.

Heropening van de sportsector.

Na een eerdere oproep worden de regels ook bij A.F.C. voor senioren en onze jeugd deze week versoepeld:

 • Uitsluitend trainingen en onderlinge wedstijden zonder beperking.
 • Er is geen publiek/ouders aanwezig.
 • Kleedkamers, douches en toiletten zijn open.
 • De horeca is open, maar uitsluitend voor afhaal.
 •  De 1,5 meter afstand houden is tijdens training wedstrijd opgeheven.
 • Een corona toegangsbewijs is verplicht om van de voorzieningen gebruik te kunnen maken.
 • Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar in alle binnen faciliteiten.
 • Zie erop toe dat iedereen zich aan de Basisregels houdt om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dat is weliswaar meer dan in december, maar onvoldoende om teamsport in Nederland volledig aan het bewegen te krijgen. De gezamenlijke organisaties vragen het kabinet de binnen- en buitensport weer geheel open te stellen. Volledige heropening van de sportsector zou onderdeel moeten zijn van een ambitieuze aanpak voor sport- en bewegingsstimulering gericht op jong en oud in de uitwerking van het regeerakkoord en bij het uitwerken van het herstelplan met de “roepnaam” Corona.

AFC-ers, we gaan ervoor. Blijf gezond!

De Medische Commissie:
Jort Berghuis (clubarts) 06-51716834
Bas Pijnenburg (orthopeed) 06-54961125
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) 06-51050940  mail: wim.crouwel@xs4all.nl 
Dennis Schroder (sporttherapeut senioren) 06-53477707
Floor Monas (sporttherapeut jeugd) 06-23464263
Inloopspreekuur op maandag en woensdag
17.00 – 18.00 uur praktijk Mobilis (ingang oostzijde)

 

 

  
door: Wim Crouwel, fysiotherapeut

A.F.C. een club met medisch- en paramedische zorg

Voetbal en blessures. Twee zaken die helaas nogal eens bij elkaar horen. Ondanks alle Corona maatregelen gaat onze jeugd, onder voorwaarden, weer trainen en voorlopig onderlinge wedstrijden spelen. Daarom zal ook de paramedische begeleiding weer worden opgeschaald.
Er zijn veel factoren waardoor blessures kunnen ontstaan. Echter de aard van de kwetsuren verschilt nogal, van licht letsel waarmee gemakkelijk verder kan worden gespeeld tot zware blessures, waardoor een lange tijd niet kan worden getraind nog gespeeld.
Het is daarom handig te weten hoe je met dit soort situaties om moet gaan, of misschien hadden deze blessures zelfs voorkomen kunnen worden. De medische staf bij A.F.C. voert een beleid op het gebied van preventie, behandeling en nazorg.
Een professionele medische- en paramedische begeleiding is essentieel bij een voetbalclub als A.F.C. en om die reden is sinds 1998 op initiatief van de twee leden, fysiotherapeut Wim Crouwel en huis/clubarts Bas Rachman, de Medische Commissie in het leven geroepen.
Tijdens het voor AFC leden gratis inloopspreekuur bekijken fysiotherapeuten Wim Crouwel en collega’s van praktijk Mobilis wat de klachten zijn en zal een diagnose worden gesteld. Afhankelijk van het te volgen traject, wordt bepaald of alleen advies, een behandeling of een aanvullende revalidatie bij AFC dan wel bij collegae uit de periferie zal worden voortgezet. Tevens zal, met het oog op de reeks behandelingen, contact blijven tussen AFC, de externe behandelaar en de betreffende coach/trainer van AFC.
De medische coördinatie is in handen van fysiotherapeut Wim Crouwel welke tevens een korte lijn vormt met Dr. Bas Pijnenburg, orthopedisch chirurg in het Acibadem medisch centrum of ander specialisme. Kortom, AFC is een club die er klaar voor is.

De Medische Commissie: 
Bas Pijnenburg (orthopeed) 06-54961125
Floor Monas (sporttherapeut-jeugd) 06-23464263
Dennis Schroder (sporttherapeut-senioren) 06-53477707
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter MC) 06-51050940
Mail: wim.crouwel@xs4all.nl

 

Hartstilstand op A.F.C. Wat nu?Bel 112! Haal AED!
Wat is de A.E.D.
(Alphons Peters, Chapeau!)

Sinds kort beschikt A.F.C. nu over drie A.E.D.-reanimatie-apparaten, de zogeheten Automatisch Externe Defibrillator.
Ons lid en jeugdfunctionaris Alphons Peters heeft de noodzaak ingezien om een derde hypermodern AED ter beschikking te stellen. Chapeau!
Eerder heeft Erelid Marcel Koster na een voor hem levensreddende actie, op het toenmalige tennispark van A.T.C. een AED-apparaat gesponsord.
Bij AFC hebben wij de afgelopen 10 jaar driemaal moeten reanimeren en gelukkig alle keren met succes. Meerdere AFC-functionarissen krijgen jaarlijks een training door medewerkers van Opleidingsbureau Reanimatie-Nut. Inmiddels hebben 30 AFC-functionarissen deze spoedcursus Reanimatie-AED-training met goed gevolg afgesloten.   

Zorg voor veiligheid: zowel voor het slachtoffer als voor jezelf.

Controleer bewustzijn en/of het slachtoffer reageert.

Indien slachtoffer reageert, stabiliseer deze houding of breng in stabiele zijligging.

Indien slachtoffer NIET reageert: Roep om hulp.

Vraag 112 te bellen en geef door dat het slachtoffer niet reageert!

Geef vervolgens commando: Haal AED!

Controleer de ademhaling en open de luchtweg door hoofdkantel-kinliftmethode.

Kijk en luister gedurende enkele seconden naar ademhaling.

Is er geen ademhaling, maak de luchtweg vrij en start reanimatie.

Start 30x borstcompressie – 2x beademen neus dichtgeknepen.

Blijf dit herhalen tot de AED is gebracht.

De bij A.F.C. aanwezige A.E.D. apparaten (Automatisch Externe Defibrillator) bevinden zich op ons nieuwe park:

 1. Hoofdingang nabij administratie.
 2. Nabij spelerstunnel hoofdveld.
 3. Nabij Horeca wedstrijdtafel.
 4. Nabij veld 5 (nog optioneel)

             

Open de AED en sluit deze aan volgens gesproken instructies.

Bij tussenpozen zal de AED aangeven de hartmassage te continueren.

Is er tussentijds géén hertstel, blijf reanimeren totdat de ambulance is gearriveerd.

Bent u enigszins bekend met hulpverlening en toevallig op het AFC-sportcomplex, meldt uw aanwezigheid bij de wedstrijdtafel!

Bij calamiteiten, bel 112, begin onmiddellijk met reanimeren en zorg dat iemand zo snel mogelijk het AED-apparaat ophaalt bij ons clubhuis.  Immers, “het zal je kind maar wezen!”

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site