Contributie seizoen 2017-2018

Op donderdag 20 juli a.s. zal via ClubCollect elk lid een bericht ontvangen met betrekking tot de contributie voor seizoen 2017-2018. Dit zal zijn via SMS en/of email. Indien dit bericht u niet bereikt kan dit komen doordat de administratie niet over de juiste informatie beschikt. Als u niet binnen een week via een brief bent benaderd wordt u verzocht contact op te nemen met de administratie via administratie@afc.nl om uw gegevens te controleren en aan te passen.

Net als vorig jaar wordt de mogelijkheid geboden om in één keer of gespreid te betalen. U kunt zelf de keuze aangeven. Voor mensen met een incasso zal het bedrag in een keer worden geïncasseerd tenzij dit zelf anders aangeven op de SMS of email. Leden die niet betaald hebben voor 1 oktober 2017 zullen een boete van € 50 dienen te betalen. Zorg dus dat er op tijd betaald wordt!

Voor verdere informatie zie http://www.afc.nl/contributie

Het Bestuur