Contributie 2017-2018

Leden worden op 20 juli 2017 benaderd door ClubCollect voor de contributie-inning

Contributie inning
Na een goed verlopen eerste jaar met ClubCollect wordt dit jaar opnieuw de contributie via deze organisatie geïnd. ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor datde ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ookkiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html .

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester Nick van Ommeren. Heeft u vragen over uw nota neem dan contact op met boekhouding@afc.nl .Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com .

Het Bestuur

CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging: 1 juni tot en met 31 mei. De contributie dient vooraf te worden betaald.

De volgende contributiebedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2017-2018

  voor 1 oktober na 1 oktober
Senioren € 388,00 € 438,00
Senioren 18 tot 23 jaar € 343,00 € 393,00
Senioren boven 60 jaar € 227,00 € 277,00
Jeugdleden € 333,00 € 383,00
Jeugdleden selectie (A1 t/m D1 € 383,00 € 433,00
Heeren Divisie € 159,00 € 209,00
     
Donateurs € 123,00 € 123,00
     
Entrée nieuwe leden €  50,00 €  50,00
Overschrijving KNVB €  15,00 €  15,00

De penningmeester van AFC is Nick van Ommeren. Nick is te bereiken via e-mailadres nickvanommeren@ziggo.nl  

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bij voorbeeld verhuizing, blessure of door werkomgeving en hij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u donateur worden.

 

 

 

 

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site