Beëindiging /opzeggen als lid van AFC vóór 1 mei 2023

Opzeggen na seizoen 2022/2023, voor seizoen 2023/2024.
Aan het einde van ieder seizoen heeft ook AFC te maken met leden die hun lidmaatschap willen beëindigen omdat zij gaan stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.

Hierbij informeren wij over de juiste procedure bij het opzeggen van het AFC-lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend plaats te vinden via het formulier op onze website. (Momenteel niet actief – datum al verstreken).

Volgens de Statuten van AFC dient opgezegd te worden vóór 1 mei 2023.
Bij opzeggingen nà 1 mei blijft men contributieplichtig voor seizoen 2023-2024.

Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd en zijn niet geldig!

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal de overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast  is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. AFC.

Wij vernemen graag wat de reden van opzegging is.