Statuten en huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging of organisatie kent ook AFC statuten: "grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals een vereniging of stichting en die in een akte van oprichting zijn vervat" (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek; vrij naar Wikipedia). Statuten, toen nog reglement geheten, kent AFC al vanaf 1904. In 1912 kreeg AFC haar eerste statuten die ook bij Koninklijk Besluit (nummer 54) zijn goedgekeurd.

Naast statuten kent AFC ook een huishoudelijk reglement. Het oudste stamt van vòòr 1904, maar het precieze jaartal is onbekend. Het meest recente huishoudelijke reglement verscheen, tezamen met de meest recente statuten, in augustus 2008. 

Via onderstaande tabel is te zien welke statuten en huishoudelijke reglementen de club had en heeft.  

Statuten en Huishoudelijke reglementen van AFC – Amsterdam

  Huishoudelijk reglement Vòòr 1904
  Reglement 01-10-1904
  Statuten (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 54) 29-03-1912
  Statuten (verlengd bij Koninklijk Besluit nr. 34) 15-01-1924
  Statuten (gewijzigd en verlengd bij Koninklijk Besluit nr. 75) 04-01-1938
  Statuten en Huishoudelijk Reglement (gewijzigd bij Kon. Besl. nr. 50) 12-11-1946
  Statuten (gewijzigd bij Koninklijk Besluit nr. 101) 28-03-1952
  Statuten (gewijzigd bij Koninklijk Besluit nr. 66) 24-03-1956
  Statuten (gewijzigd bij notariële akte) 23-12-1981
  Statuten (gewijzigd bij notariële akte) 09-07-1996
  Statuten en huishoudelijk reglement Juli 2001
  Statuten en huishoudelijk reglement Juli 2004
  Statuten en huishoudelijk reglement 05-10-2007
  Statuten en huishoudelijk reglement 04-08-2008

Het meest recente statuut van AFC is van 2008 en is hierbij als oproepbaar document (klik op: Statuut 2008) opgenomen. Statuten of huishoudelijke reglementen van 2007 of eerder zijn niet meer rechtsgeldig. Wie een van de statuten zelf ter hand wil nemen, kan daarvoor terecht bij de archiefcommissie.  Zie onder "Inhoud archief". 

Alle tot op heden (14) verschenen statuten en reglementen zijn ook oproepbaar en doorzoekbaar via het digitaal Doorzoekbaar archief. Gewoon even klikken op: http://afc.courant.nu.  In het vierkant "Overzicht Periodieken" kiest u dan voor Statuten en reglementen.  

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site