Schakels en bulletins

Sinds september 1922 verschijnt ons clubblad 'De A.F.C.-Schakel'. Vanaf het seizoen 2008-09 komt het clubblad om de vier weken uit. De meest recente Schakel is op dinsdagnamiddag al digitaal te zien via de AFC-site. Wat bij veel (voetbal)verenigingen het clubblad heet, wordt bij AFC "De Schakel" genoemd. De Schakel kan met recht het verbindend element genoemd worden tussen de vereniging, haar bestuur, de commissies binnen de vereniging en haar ruim 2.100 leden. Op haar voorkant wordt dat als volgt beschreven:

"Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan oude vrinden". 

Het voorblad van de 2e Schakel (clubblad) van 27 oktober 1922

Het eerste nummer van de Schakel verscheen op 22 september 1922 en in dat seizoen zouden nog tien Schakels verschijnen. Nu, anno 2015, is de Schakel aan haar 94e jaargang bezig en zijn al grofweg 1400 Schakels uitgekomen. In de periode tot het seizoen 1936-37 verscheen het clubblad ruim tien keer per seizoen. Tot aan 1945/46 loopt dat in sommige seizoen op tot veertig keer. Tussen 1945/46 en 1975/76 verschijnen elk seizoen weer rond de tien Schakels. Vanaf begin jaren tachtig uit de vorige eeuw loopt de frequentie geleidelijk terug van circa 20 naar circa 10 per seizoen. Duidelijk laat zich in het eerste decennium van deze eeuw merken dat andere manieren van communiceren (Internet) plus de hoge (porti-)kosten voor het versturen, ertoe leiden dat de verschijningsfrequentie geleidelijk omlaag gaat.

De inhoud van het clubblad kent een aantal vaste rubrieken. Zo is Red-aktueel de rubriek waar een bestuurslid toelichting geeft op recente gebeurtenissen, is Bie's-zonderheden de rubriek waar AFC-ers die in het nieuws zijn, gememoreerd worden en is Mixed Pickles een rubriek waar enigszins filosofisch en op afstand de gebeurtenissen in en rond de vereniging van commentaar voorzien worden. Dit dan altijd naast standaardrubrieken als Van harte, In memoriam, Ledenlijst, Medische commissie, Programma, Uitslagen en De Jonge AFC-ers.

Vanaf het seizoen 2008-2009 verschijnt de Schakel om de vier weken. Inmiddels heeft het bestuur besloten dat de Schakel met ingang van februari 2010 niet meer automatisch aan alle leden toegestuurd wordt, maar slechts aan die leden die dat kenbaar gemaakt hebben. Wel wordt de Schakel natuurlijk via deze website gepubliceerd. Zie daartoe onder de knop 'Clubinfo' bij Schakel.

De Schakels die verschenen vanaf het seizoen 2003-04, zijn oproepbaar: klik hier

Helaas moet gemeld worden dat De Schakel sinds 2017 opgehouden heeft te bestaan. Het laatst verschenen is nummer 7 van de 95e jaargang (2017).  

Wilt u de Schakels (van 1922 tot en met 2014) ook digitaal kunnen doorzoeken, dan is dat mogelijk via het digitaal Doorzoekbaar archief of te klikken op de link: http://afc.courant.nu. In het vierkant "Overzicht Periodieken" kiest u dan voor "Schakels (clubbladen)". 

 

Naast jaarverslagen zijn in het archief ook de zo geheten Bulletins aanwezig. Bulletins kunnen het beste gezien worden als verkorte versies van de Schakel waarin haast uitsluitend opstellingen opgenomen zijn. Het archief bevat een dertiental bulletinboeken -vanaf 1940 tot en met 1975- en zijn op het archief in te zien (zie bij: Inhoud archief). Gemiddeld omvat een bulletinboek een periode van drie clubjaren, b.v. nummer 1 beslaat de jaren 1940-1944, nummer 5 betreft de seizoenen 1953-1955 en nummer 13 gaat over de clubjaren 1973-1975. Soms echter komen seizoenen tweemaal voor: nummer 10 omvat de jaren 1969-1971 en nummer 11 eveneens de jaren 1970-1971. Onderstaand overzicht toont welke bulletins in het archief aanwezig zijn. 

1. 1940-1944 10-10-1940 t/m 09-11-1944 
2. 1944-1946 18-01-1945 t/m 09-05-1946
3. 1946-1949 16-05-1946 t/m 20-06-1949
4. 1949-1952 juli 1946 t/m 30-12-1952
5. 1953-1956 06-01-1953 t/m 22-06-1956
6. 1955-1958 15-03-1955 t/m 29-12-1958
7. 1959-1962 06-01-1959 t/m 05-06-1962
 8. 1962-1966 12-06-1962 t/m 01-06-1966
9. 1966-1969 25-06-1966 t/m 18-06-1969
10. 1969-1971 09-07-1969 t/m 23-06-1971
11. 1970-1971 aug. 1970 t/m 23-06-1971
12. 1971-1973 07-07-1971 t/m 30-05-1973
13. 1973-1975 02-07-1973 t/m sept. 1974

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site