Jaarverslagen en dagboeken

JAARVERSLAGEN

Net als de meeste andere voetbalverengingen publiceert AFC een jaarverslag. Dit is een overzicht van wat er in de club in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Stichtingen, zoals Goed Genoeg, zijn in Nederland verplicht tot het opmaken van een jaarverslag. Maar dat geldt dus niet voor AFC als voetbalvereniging. Toch maakt AFC al sinds het seizoen 1913-1914 een jaarverslag en met enige goede wil kan het verslag van de algemene vergadering van 1896 (jawel!) ook als een jaarverslag gezien worden. 

Eerste pagina van het verslag van de 3e algemene vergadering van AFC in oktober 1897

De tekst van bijgevoegd document. "3e Alg. Vergadering op Zaterdag. Oktober 1897. Aanwezig waren de heeren J.P. Prinsenman, F.J. Bernhard, Swaab, G.L. Bernhard, te Kolste, Meijers, Horsting, Lagaay, van Helsdingen, Brouwer, Zwart, van Elst, Scheepens, van Dam, A.A. Prinsenman, Cornelissen en Ankersmit, terwijl als gast aanwezig was de heer Roelofsen. Aan de orde was in de eerste plaats het benoemen van een matchcaptein. Als zoodanig werd gekozen de heer van Helderingen die zijn benoeming met een korte speech aannam. Daarna moest een secretaris worden benoemd, daar de heer Cornelissen wegens drukke werkzaamheden zijn functie niet langer kon vervullen. De preases had zich bereid verklaard het secretariaat op zich te nemen, zoodat de vraag rees of men een nieuwen secretaris zou benoemen, ofwel den heer Brass ..?.. het secretarisschap zou bekleeden". 

Vanaf het seizoen 1913 - 1914 zijn de verslagen in het archief aanwezig. Wel ontbreekt een tiental jaren: 1920/21, 1922/23, 1926/27, 1940/41, 1943/44, 1946/1950 (4 jaren) en 1961/62. Het verslag van 1939/40 en 1940/41 is samengenomen en van 1953/54 is alleen de agenda nog aanwezig.

De archiefcommissie heeft de jaarverslagen vanaf het seizoen 1997/98 en voor zover digitaal beschikbaar, op deze website geplaatst (zie onder deze tekst). Door op de gewenste link te klikken komt het verslag beschikbaar. Indien vroegere verslagen digitaal beschikbaar komen, zal de commissie zorgdragen voor plaatsing. De hieronder genoemde Jaarverslagen zijn echter niet digitaal doorzoekbaar. Dat kan wel, en dan van alle jaarverslagen vanaf 1896 en voor zover bewaard gebleven (ruim 100 stuks; een aantal ontbreekt) via het Doorzoekbaar archief of door te klikken op de volgende linkhttp://afc.courant.nu. In het vierkant "Overzicht Periodieken" kiest u dan voor Jaarverslagen. 

Iedereen die een ander jaarverslag of een dagboek (zie hieronder) wil inzien, kan zich richten tot de archiefcommissie. Zie voor contactgegevens bij "Inhoud Archief".

DAGBOEKEN

Naast jaarverslagen zijn in het archief ook de zo geheten dagboeken van de archivaris en de secretaris aanwezig. Deze dagboeken kunnen het beste gezien worden als een verzameling teksten, foto's, verslagen en observaties van degene die op dat moment de functie van secretaris in het bestuur had. Ze werden per seizoen bijgehouden en geven een fraai tijdsbeeld en inzicht van alles dat in dat seizoen van belang geacht werd. Voor de goede orde: dat waren zeker niet alleen de prestaties van het eerste elftal. 

De dagboeken van de archivaris van AFC, de heer N.A. Scheepens beslaan de periode juli 1944 t/m mei 1955 en het zijn twee boeken:
1. 21-07-1944 t/m 07-11-1948
2. 14-11-1948 t/m 29-05-1955

De dagboeken van de diverse secretarissen van AFC betreffen de periode augustus 1946 tot en met november 1981. In totaal zijn dat zes boeken:
1. 18-08-1946 t/m 28-02-1961
2. 01-03-1961 t/m 01-02-1964
3. 01-02-1964 t/m 31-12-1968
4. 01-01-1969 t/m 29-12-1972
5. 18-01-1973 t/m 15-05-1977
6. 23-06-1977 t/m 03-11-1981

De onderstaande jaarverslagen zijn in te zien via het klikken op het gewenste jaar

1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018     2018-2019    
       
       

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site