Geschiedenis per periode

De geschiedenis van AFC is ook per periode beschreven. In het keuzemenu aan de rechterkant staan die periodes genoemd. De grootte van die periodes is in de recente geschiedenis, die vanaf haar 100-jarig bestaan, steeds vijf jaar: 1995 - 2000, 2000 - 2005, 2005 - 2010 en 2010 - 2015. Voor de beschrijving van de geschiedenis uit een verder verleden is gekozen voor grotere periodes:  25 jaar (1895-1920, 1920-1945, 1945-1970 en 1970-1995).

Het logo van AFC met oprichtingsjaar: 1895 

Naar inhoud is het logisch dat de resultaten van en de gebeurtenissen rond het eerste elftal een centrale positie innemen in de beschrijving. Maar vooral is geprobeerd de talrijke andere facetten van het wel en wee van de vereniging in beeld te brengen. Dat betreft zaken als de bestuurssamenstelling, de ontwikkeling van het ledenaantal (en daarmee het aantal elftallen), veranderingen in of aanpassingen aan velden en clubhuis, jubilea en promotie en degradatie van het eerste en andere elftallen. 

Voor correcties, aanvullingen of het melden van onjuistheden, houdt de archiefcommissie zich aanbevolen. Bij voorkeur ontvangen we die per e-mail. Voor namen, telefoonnummers en e-mailadressen zie onder "Inhoud archief". 

Wie interesse heeft voor de allevroegste geschiedenis van AFC, dus haar oprichting en de personen ("stamvaders") die dat deden, kan terecht op onderstaande link: De oprichting en de stamvaders van de “Amsterdamsche Football Club” op 18 januari 1895.

Veel leesplezier!

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site