Bestuursnotulen

Het bestuur van AFC, een vereniging met ruim 2.100 leden, komt gemiddeld eenmaal per 14 dagen tijdens het voetbalseizoen, bij elkaar. Van die bestuursvergaderingen worden verslagen (bestuursnotulen) gemaakt die later, al dan niet na aanvulling of wijziging, worden vastgesteld ("gearresteerd"). Helaas zijn niet alle notulen in het archief aanwezig. Vooral van de periode na 1966 tot heden zijn ze slechts sporadisch in ons bezit. Wel is de archiefcommissie doende haar archief te completeren, maar lang niet alles is nog aanwezig op de computers van bestuursleden of in het archief bij de 2e secretaris.

De commissie heeft gevraagd de notulen die wel aanwezig zijn bij (ex-)bestuursleden, af te staan aan het archief. Van de notulen van voor 1966 is het overgrote deel, maar wel handgeschreven, in het archief aanwezig. Die notulen staan in een viertal boeken. Boek D4-1 bevat ze van 17 november 1906 t/m 3 juli 1919 en in boek D4-2 staan ze van 12 juli t/m 25 augustus 1929. Dan is er een lacune tot 1942. Boek D4-3 bevat de notulen van 8 juli 1942 t/m 24 augustus 1950 terwijl boek D4-4 ze bevat van 11 september 1950 t/m 24 september 1962. Ook de notulen van 1962 t/m 1966 zijn aanwezig.

Het is mogelijk oudere notulen (10 jaar en ouder) via een verzoek aan de archiefcommissie, in te zien. Daartoe kan een afspraak gemaakt worden met een van de leden van de archiefcommissie. Zie daartoe onder "Inhoud archief". 

              Verslag (notulen) oudste bestuursvergadering AFC, 17 november 1906

Voor wie dit handschrift toch te lastig is, er staat: "Aanwezig waren den Heeren G.N. Scheepens, W. van Amstel. A. de Haan (?), A. van Seventer, Chr. Klomp, D. Ouwehand en W.A. Haagen, dus was deze vergadering compleet met den Heer A. de Haan (?) in zijn nieuwe functie als 1e Secretaris in ons midden. Na opening te + 10 uur brengt den Heer Schepens ter tafel vergoedingen van reiskosten voor elftalspelers, wijst er op dat andere vereenigingen dit ook doen en de bezwaren ingediend door de 1e elftalspelers dat zij groote kosten hebben.

Noodig blijkt het voorstel in stemming te brengen en wordt het met 5 voor en 2 stemmen tegen aangenomen. v. Seventer en Haagen tegen. Vastgesteld wordt de reiskosten alleen voor competitie wedstrijden te vergoeden dus beker …" 

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site