Bestuur en commissies

Een bestuur heeft AFC natuurlijk altijd gehad. Toen AFC in 1895 opgericht werd, bestond het bestuur uit vijf personen: een voorzitter (J. Hijlkema), een secretaris, een penningmeester, een commissaris van materiaal en een (algemeen) commissaris. Niet bekend is of dan ook al commissies bestaan, maar aannemelijk is dat dit niet het geval is.

Als AFC 25 jaar bestaat, we schrijven 1920, telt het bestuur zeven leden. Voorzitter is dan G.N. (Schaf) Scheepens en een vice-voorzitter en een 2e secretaris hebben hun intrede gedaan.

In 1945, als AFC 50 jaar bestaat, kent het bestuur zeven leden: een voorzitter (D.J. Bessem) en 2e voorzitter, een secretaris en 2e secretaris, een penningmeester en twee commissarissen. Het aantal commissies was toen negen waaronder de Enquêtecommissie en de Clubhuiscommissie.

Bij het 75-jarig bestaan van AFC in 1970 bestaat het bestuur onder leiding van voorzitter G.H.H. Kappelhoff, uit acht leden: de 2e penningmeester is aan de samenstelling toegevoegd.

In 1995, als AFC dus 100-jaar bestaat, telt het bestuur negen leden (voorzitter: J. van Dijk) waaronder drie commissarissen. Het aantal commissies is dan opgelopen tot twaalf waaronder de Jubileumcommissie en een Veteranencommissie.

Nu, eind 2018, bestaat AFC bijna124 jaar en heeft het acht bestuursleden. Dat bestuur, onder leiding van voorzitter A. (Ad) Westerhof, wordt ter zijde gestaan door een 19 commissies met in totaal 73 commissieleden. Een greep daaruit: elftalcommissie C (zaterdag), commissie Medische zaken, commissie Sociale Zaken, de Scheidsrechterscommissie en natuurlijk ook een Kascommissie. Soms is een lid van het bestuur ook voorzitter van één van die commissies, maar nodig is dat niet. De meeste commissies komen vaak wekelijks bijeen en houden de club op die wijze draaiende. Voor een overzicht van alle bestaande commissies: klik hier. 

Het AFC-bestuur op 18 januari 1920 t.g.v. het 25 jarig bestaan in het American Hotel in Amsterdam. 

V.l.n.r.: I. H. Galavazi, P. M. Wessel, J.C.A. van Ooy, G. N. Scxheepens, A. J. J. M. van Gessel en J. J. F. van Gessel.

De bijbehorende echtgenotes staan vermoedelijk in dezelfde volgorde  

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site