AROL bekertoernooi

Inleiding 

Het A.R.O.L.-toernooi heeft bestaan van 1923 tot 1970 en werd 46 keer verspeeld. De naam van het toernooi is ontleend aan het in 1922 te jong overleden AFC lid Tony van Lierop, die voluit A. R. Onslow van Lierop heette. Zijn initialen achter elkaar gezet vormde de aanduiding A.R.O.L. De eerste beker werd geschonken door zijn goede vriend Gé Bosch. De wedstrijden werden altijd in de maand augustus gespeeld en werden gezien als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor een overzicht van alle gespeelde wedstrijden en winnaars: klik hier.

De aanleiding tot het ontstaan

Tot 1920 speelde A.F.C. haar thuiswedstrijden op een terrein dat toebehoorde aan boerderij “Goed Genoeg” gelegen langs de Kruislaan in de Watergraafsmeer. De gemeente Amsterdam ging in 1920 over tot realisatie van woningbouwplannen in de Watergraafsmeer en zo moest A.F.C. uitkijken naar een andere locatie. Die locatie werd, in overleg met de Gemeente, gevonden in een nieuw complex gelegen aan de Zuidelijke Wandelweg in het nieuwe Amsterdam-Zuid. In een schrijven van het bestuur van A.F.C. in 1920 aan de leden, lezen we daarover:

“Wij hebben het genoegen U mede te deelen dat in verband de aanstaande noodzakelijke verhuizing van de A.F.C. naar de nieuwe terreinen, gelegen achter den Buitenveldert aan den Amstelveenschenweg (ca. vijf minuten gaans voorbij het stadion), in de 8 mei jl. gehouden buitengewone algemeene vergadering besloten werd het bestuur te machtigen eene leening groot 80.000,- gulden aan te gaan teneinde de terreinen de benoodigde accommodatie als kleed- en waschruimte, afrastering, loketten en tribunes op die terreinen aan te brengen”. Het nieuwe tehuis van de A.F.C., hetwelk wij ons voorstellen aan den nieuwen Wandelweg te doen verrijzen, zal ongetwijfeld een sieraad worden in de bijzonder vriendelijke omgeving, waarin het gelegen is”.

In het Gouden Boek van A.F.C., dat uitkwam in 1945 ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de vereniging, lezen we echter over die verhuizing. “Hoe groot de voldoening ook was over het tot stand komen van het nieuwe complex, men voorvoelde zeer wel de moeilijkheden die het overplanten van de ouden boom met zich mee zou brengen. A.F.C. was steeds een Watergraafsmeersche vereniging geweest en de afstand van de Watergraafsmeer naar den Wandelweg was zoo ver dat tientallen leden bedankten. Nieuwe aanwas kwam er voorlopig niet want Amsterdam-Zuid bestond nog niet. De grens van de stad werd toen gevormd door de Lairessestraat en van ons veld af kon men lijn 15 en lijn 16 zien rijden, maar verder dan het Haarlemmermeerstation reed geen enkele tram. Het oude Stadion lag nog midden in het land”.

Het debacle in de jaren na de verhuizing (1920)

De eerste jaren dat A.F.C. zijn domicilie had aan de Zuidelijk Wandelweg verliepen desastreus. Verschillende goede spelers van het eerste elftal lieten A.F.C. in de steek en de club degradeerde in 1921 roemloos uit de eerste klasse naar de toenmalige overgangsklasse. Het seizoen daarop ging het nog slechter. In de overgangsklasse kreeg A.F.C. geen voet aan de grond en het elftal degradeerde voor de tweede maal achter elkaar, nu naar de tweede klasse. Ook het tweede elftal, het troetelkind van de vereniging, degradeerde. Het publiek liet A.F.C. volkomen in de steek en de schulden liepen hoog op. In het Gouden Boek staat over die periode. “Wij hadden vijf jaar hiervoor de tweede klasse verlaten als geëerbiedigde, gevreesde en populaire club, we kwamen er terug als een verzwakte, vergeten en ontmoedigde club met een ondragelijke schuldenlast.

De redding die volgde

Zulke omstandigheden zouden voor talrijke clubs noodlottig zijn geweest. Niet echter voor A.F.C. Opgericht werd in 1921 A.C.C. (de Amsterdamsche Cricket Club), als dochtervereniging van A.F.C. Een club die niet alleen voor de nodige ledenaanwas zorgde, maar ook in slechts enkele jaren eerste klasser zou worden en het later nog tot kampioen van Nederland zou brengen. Ook werd de AFC-Schakel, een clubblad voor leden van A.F.C., in het leven geroepen. Dat clubblad bestaat heden ten dage nog steeds. Het is inmiddels toe aan haar 92-ste jaargang. Maar vooral de instelling van het A.R.O.L.-toernooi was een actie die in historisch perspectief gezien een “levensreddend resultaat” had. De opbrengsten van het jaarlijks terugkerende toernooi, zorgden er voor dat de financiële situatie van AFC zich kon herstellen. Het toernooi redde A.F.C. niet alleen financieel, maar gaf de vereniging ook een “standing” die ver boven haar positie als middelmatige tweede klasser uitging.

De succesvolle jaren: jaren ’30 en ’40

Vanaf het begin (jaren ’20) tot kort na de tweede wereldoorlog waren deze wedstrijden zeer populair bij het Amsterdamse publiek. Zo populair dat mede op basis van de bezoekersaantallen het bestuur al in de jaren ’30 besloot de accommodatie aan de Zuidelijke Wandelweg uit te breiden naar 8.000 toeschouwers. Helaas konden in 1939 door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de finalewedstrijden op de tweede speeldag niet doorgaan. Om die reden is de beker ook maar 45 keer uitgereikt, terwijl het toernooi 46 keer verspeeld is.

Het toernooi, soms alleen de finale, werd diverse keren in het Olympisch Stadion gespeeld. De overweging hierbij was vaak dat de AFC-accommodatie te weinig capaciteit had, maar een enkele keer was er een onaangename verklaring voor. In 1943 werd het toernooi voor het eerst in het Olympisch Stadion gespeeld waarbij 12.000 toeschouwers aanwezig waren. De reden was dat de luchtbeschermingsdienst er bezwaar tegen had om het aan de Zuidelijke Wandelweg te verspelen omdat de velden precies in het schootsveld van de luchtafweer lagen.

Bekende voetballers namen deel aan het A.R.OL.-toernooi. Zo speelde Abe Lenstra in 1953 met Heerenveen de finale tegen Enschedese Boys. De “Boys” wonnen overigens met 2-0. De bekendste A.F.C.-er uit de beginjaren (1927 tot en met 1938) was Charles Lungen, die soms in zijn eentje bijna alle AFC-doelpunten scoorde.

Het roemloze einde van het toernooi

In de jaren ’50 en ’60 liep, mede na invoering van het betaalde voetbal, de belangstelling zienderogen terug en bleek dat het toernooi geen toekomst meer had. In 1968 en 1969 werd het toernooi al niet meer gespeeld. In 1970, speelde men het, mede ter ere van het 75-jarige bestaan van A.F.C., voor het laatst. De winnaar Neptunus uit Rotterdam mocht de laatste wisselbeker definitief houden. Zo kwam er een einde aan een in die tijd groot en succesvol toernooi, dat blijvend een markante plaats in de A.F.C.-historie heeft ingenomen en dat er ook voor gezorgd heeft dat A.F.C. niet verdween en kon uitgroeien tot de vereniging die het nu is: een bloeiende Amsterdamse Topklasser met bijna 2.000 leden.

De belangrijkste resultaten van A.F.C. in haar eigen toernooi

A.F.C. was weinig succesvol in haar eigen toernooi. Slechts tweemaal wonnen ze de beker: in 1943 en 1958. In 1943 speelde A.F.C. de finale tegen A.G.O.V.V. uit Apeldoorn in het Olympisch Stadion voor 12.000 toeschouwers. In het Gouden Boek van A.F.C. lezen we daarover het volgende. “Maar in dat Olympisch Stadion gelukte het eerste elftal dan toch voor het eerst den A.R.O.L.-beker te winnen. Het elftal was mentaal goed voorbereid en kon juist op tijd naar de climax gebracht worden. De finale tegen het sterke A.G.O.V.V. zag een eerste elftal, dat zoo prachtig “geladen” was, dat zoo geconcentreerd was, dat de technische tekortkomingen overspeeld werden. De rust ging in met 0-0. In de tweede helft kwam A.F.C. onder laaiend enthousiasme aan de leiding en toen in de laatste minuut Chris Geluk de overwinning consolideerde, was het op de tribune een ware Holland-België”.

Blauw Wit won het toernooi maar liefst negen keer en Ajax vijf keer. Ze namen respectievelijk 19 en 14 keer deel. Beide clubs zijn daardoor definitief in het bezit van de AROL-beker. In 1940 werd de beker, die toen in het bezit van D.W.S. was, uit haar clubhuis gestolen. Nooit werd er iets van teruggezien. Maar, het ontdane D.W.S. zorgde, zeer galant, voor een nieuwe beker.

Voor het overzicht van alle winnaars: klik hier

Voor een overzicht van alle gespeelde wedstrijden en uitslagen: klik hier

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site